Sınavlara Hazırlanmak Artık Daha Kolay!

Hz.Muhammed’in hayatı 1.dönem 2.yazılı soruları 5.sınıf

A. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. (5×15=75 p)

1. Peygamberimizin ailesi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Babası Peygamberimiz doğmadan önce vefat etmiştir.
B) Doğduktan sonra hep annesinin yanında kalmış tır.
C) Sütannesinin ismi Halime’dir.
D) Dedesinin ismi ise Abdulmuttalip’tir.

2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin doğduğu zamanda olan kötü ahlakın yaygın olduğu dönemdir?
A) Tunç Dönemi
B) Cahiliye Dönemi
C) Devletler Dönemi
D) Osmanlı Dönemi

3. Mekke’ye gelen misafirleri, zulme uğrayan mazlumları ve tüccarları korumak amacıyla kurulan ve Hz Muhammed‘in de 20 yaşlarındayken katıldığı Erdemliler Birliği anlamındaki topluluğun adı nedir?
A) Hılfu’l-Fudûl B) Daru’l-Erkam
C) Fetretü’l-Vahy D) Millet Meclisi

4. Hz. Muhammed, İslam’ı anlatmaya ilk önce kimlerden başlamıştır?
A) Yakın Çevresinden
B) Zenginlerden
C) Arabistan Kralından
D) Komşu ülkelerden

5. Peygamberimizin doğruyu söylemesi, dürüst ve güvenilir olmasından dolayı onu hangi isimle çağırmışlardır?
A) Ebu’l-Kasım B) Muhammedu’s-sadık
C) Muhammedu’l-Hakem D)Muhammedu’l-Emin

6. Aşağıdakilerden hangisinde Haram aylar doğru olarak verilmiştir?
A) Muharrem – Ramazan – Zilkade – Zilhicce
B) Muharrem – Şaban – Ramazan – Rebiul Evvel
C) Recep – Zilkade – Ramazan – Rebiul Evvel
D) Muharrem – Recep – Zilkade – Zilhicce

7. Peygamberimiz………yılında……………….’de vefat etmiştir.
Cümledeki boşluğa aşağıda verilen seçeneklerden hangisi gelmelidir?
A) 632 / Mekke B) 571 / Medine
C) 632 / Medine D) 571 / Mekke
8. Aşağıdakilerden hangisi Hz Peygamberimizin (Sav) kıyafet temizliği ile ilgili davranışlarından değildir?
A) Peygamberimiz her zaman temiz giyinmiştir.
B) İnsanların arasına çıkarken elbiselerine dikkat etmiştir.
C) Daima gösterişli ve pahalı elbiseler giymiştir.
D) Peygamberimiz arkadaşlarına da temiz giyinmelerini söylemiştir.

9. Hz. Peygamber nübüvvetinin onuncu yılında, önce çocukluktan itibaren kendisini himaye eden amcası Ebu Talib’i sonra da çocuklarının anası olan sevgili hanımı Hz. Hatice’yi kaybetmiştir. Bu yıla hangi isim verilmiştir?
A) Hacc yılı B) Ölüm yılı
C) Hüzün yılı D) Ayrılık yılı

10. Hz Muhammed’in (sav) amcasının oğlu olan Hz. Ali’yi çocukluğunda yanına alması neyi gösterir?
A) Paraya ihtiyacı olduğunu
B) Ebu Talip’i İslam’a çağırdığını
C) Kendisine yapılan iyiliği unutmadığını
D) Hz Ali’nin iyi biri olduğunu

11. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin “Bir Müslüman’ın bir Müslüman’a üç günden fazla küs kalması helal değildir.” Sözüne uygun olmayan bir davranıştır?
A) Arkadaşlarımızla küs olmamalıyız.
B) Küs olduğumuz arkadaşımızla önce kendimiz barışmalıyız
C) Arkadaşımız bize küstüyse biz de hemen ona küsmeliyiz ve hiç barışmamalıyız.
D) Arkadaşlarımızla uzun süre küs olmamalıyız.

12. Hangi temizliği gün içerisinde pek çok kere yapmamız gerekmektedir?
A) Tırnakları kesmek B) Elleri yıkamak
C) Banyo yapmak D) Saç tıraşı olmak

13. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) İslam dini temizliğe büyük önem verir.
B) Temiz insanlar çevrelerinden saygı görürler.
C) Sağlıklı bir yaşam sürdürmek için sadece beden temiz temizliğine dikkat etmek yeterlidir.
D) “Temizlik imandandır.” sözüyle Hz. Peygamber, arkadaşlarının ve insanların temiz olmalarını istemiştir.

14. Hz. Muhammed’i (sav) gençliğinde Mekkeliler niçin severlerdi?
A) Zengin olduğu için.
B) Yakışıklı olduğu için.
C) Dürüst ve güvenilir olduğu için.
D) Dedesi Abdulmuttalip olduğu için.

15. Peygamberimiz 50 okçuyu okçular tepesine yerleştirip onlardan ne olursa olsun tepeyi terk etmemelerini istemiştir. Savaş başladıktan hemen sonra Mekke ordusu dağılmıştı. Savaşın kazanıldığını sanan okçular ganimet almak için tepeyi terk etmişler. Bunun sonucunda Peygamberimizin dişi kırılmış ve Amcası Hz Hamza ve 70 kişi şehit olmuştur.
Yukarıda anlatılan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı
C) Hendek Savaşı D) Hayber Savaşı

B. Aşağıda boş bırakılan yerlere parantez içindeki kelimelerden uygun olanlarını yerleştiriniz? (5 p)
{ Macun / Yasir / Namaz / Suffe / Ahlak / Temizlik / Yesrib / Sümeyye / Misvak / Hz Ali }

* Sıcak bölgelerde yetişen Erak ağacının kök uçlarından veya ince dallarından yapılan ve diş temizliğinde kullanılan fırçaya…………….denir.

* ………………….ilk Müslümanlardan idi.

* ………………….. imanın yarısıdır.

* ………………….. kimsesiz ve fakir Müslümanların kalıp eğitim gördüğü yerdi.

* ……………………. ve ………………………. İslam’ın ilk şehitlerindendir.

C. Aşağıda verilen cümleler doğruysa başlarına (D) yanlışsa (Y) yazınız. (2×10=20 p)

(……) Hz. Hatice’nin, Hz Muhammed’e hediye ettiği kölenin ismi Zeyd bin Harise’dir.
(……) Dedesinin vefatından sonra peygamberimizin sorumluluğunu Hz Ömer üstlendi.
(……) Peygamberimizin mezarına Ravza-i Mutahhara denir.
(……) Hz peygamberin katıldığı ilk savaş Bedir savaşıdır.
(……) Hz. Muhammed çevre temizliğine önem vermezdi, mescitlerin temiz olması onun için yeterliydi.
(……) İlk vahiy Sevr mağarasında gelmiştir.
(……) Hz Muhammed sadece diş temizliğine çok önem vermiştir diğer temizliklere dikkat etmemiştir.
(……) Peygamber efendimiz yemekten önce ve yemekten sonra ellerini yıkardı.
(……) Peygamber efendimiz yemekten önce bismillah, yemekten sonra da elhamdülillah derdi.
(……) Ezanı rüyasında gören kişi Abdullah bin Zeyd, İslam’ın ilk Müezzini ise Hz Bilal’dir.

Yazılı Sorularını Şimdi İndir

Kimler Neler Demiş?

avatar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Abone Ol  
Bildir